Regelement

WEDSTRIJDREGLEMENT H.S.V. “HET ZIJPE”.
INSCHRIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN:
Aan wedstrijden kunnen alleen leden van de vereniging deelnemen. Jeugdleden zijn junioren t/m het jaar dat ze 13 worden, senioren zijn alle leden vanaf 14 jaar. De prijs van bootwedstrijden is voor senioren € 20,- en voor junioren € 10,- en voor de kantwedstrijden betalen senioren € 10,- en junioren € 7,50
DE DEELNEMERSPLAATSEN: Er zijn 40 deelnemersplaatsen. Het is met ingang van 1-1-2015 verplicht om je op te geven bij de wedstrijdleiding. Dit kan uiterlijk tot en met de woensdag voor de wedstrijd ,daarna kunnen de plaatsen worden verdeeld onder intro vissers. Alleen als je op de lijst staat kan je vissen. Tijdens de viswedstrijd is het NIET toegestaan om op een andere (lege) plaats te vissen, anders dan de op het deelname-formulier vermelde plaats, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Jeugdleden mogen 1 jaar onder de hoede van een ouder of begeleider mee vissen, daarna worden ze geacht zelfstandig te kunnen vissen. Het inleveren van de wedstrijdkaarten is verplicht ,bij niet ingeleverde kaart krijg je strafpunten.(gelijk aan het aantal deelnemers).
HET VISSEN:
Er mag gevist worden met 1 hengel, voorzien van ten hoogste 3 haken. Een 2e opgetuigde hengel is verboden. Voorbeaasde onderlijnen zijn wel toegestaan, evenals alle soorten (zee-)aas. Vissen met een dobber is NIET toegestaan. Er wordt gevist om het hoogste aantal centimeters vis. Elke deelnemer laat direct zijn gevangen vis meten door de controleur. De onderlijn mag voorzien zijn van allerhande versiersels maar GEEN kunstaas zoals shads, twisters, lepels ed. Spinnerblaadjes tot 15 mm zijn wel toegestaan. Verder zijn alle kralen al dan niet drijvend toegestaan. Haring en makreelonderlijntjes zijn alleen toegestaan als dit op het wedstrijdrooster bij de betreffende wedstrijd vermeld is. Het is verplicht om geankerd te vissen wanneer het lood niet op de plaats blijft liggen.
DE CONTROLEURS:
Controleurs worden aangewezen. Zij controleren de gevangen vis van de deelnemer, die links en rechts van hem staan en schrijven het aantal centimeters op hun deelnameformulier. De meet-latten en schrijfplankjes ontvangen zij van de wedstrijdleiding. De controleur laat zijn gevangen vis meten door de deelnemer die rechts van hem staat. Als een controleur door welke reden dan ook uitvalt, wijst de wedstrijdleiding een vervanger aan.
HET METEN VAN GEVANGEN VIS:
Alle gevangen vis dient DIRECT ter controle aan de controleur aangeboden te worden, dit betekend dat er in principe nooit meer dan 3 vissen tegelijk aangeboden kunnen worden. Alleen vissen langer en/of gelijk aan 5 cm. tellen. De centimeters die de gevangen vis lang is, worden geschreven. Voor alle duidelijkheid dienen de cm. beneden de 10 geschreven te worden met een 0 (nul) ervoor, dus 05 t/m 09. Dit maakt het optellen van het totaal makkelijker en de kans op “verkeerd” schrijven, kleiner. De lengte van de vis wordt naar BOVEN afgerond, d.w.z. een vis van 18,9cm. als 19 punten op het deelname-formulier wordt geschreven.
GESCHILLEN:
Meningsverschillen worden voorgelegd aan een hoofdcontroleur. Hoofd-controleurs zijn alle bestuursleden die bij een wedstrijd aanwezig zijn, zij beslissen ook in evt. onvoorziene omstandigheden. Uitslag is bindend.
BEGIN EN EINDE VAN DE WEDSTRIJD:
Bij het eindsignaal moet elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water halen. De op dat ogenblik aangehaakte vis telt mee. Bij bootviswedstrijden is de starttijd 8.00 uur vanuit de haven, terwijl de eindtijd 16.00 uur weer in de haven is.
UITSLAGEN:
Aan het einde van elke clubwedstrijd wordt de uitslag bekend gemaakt. Degene met het hoogste aantal cm. vis per wedstrijd wordt 1e en ontvangt daarmee 1 punt voor het klassement, de 2e plaats is goed voor 2 pnt. enz. Deelnemers die tijdens een wedstrijd geen vis vangen zullen extra punten worden toegekend. Het totale aantal deelnemers zonder vis zal daarbij worden gemiddeld en bij een oneven aantal zal dit gemiddelde naar beneden worden afgerond. Dit (gemiddelde) puntenaantal zal worden opgeteld bij het aantal punten van de laagst geëindigde deelnemer met vis.
CLUBKAMPIOENSCHAP: Er worden 10 clubwedstrijden gevist, waarvan de 7 beste tellen voor het kampioenschap. Eventuele opgelegde strafpunten kunnen NIET worden weg gevist. Elke deelnemer aan viswedstrijden van H.S.V. “Het Zijpe”, wordt geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn. Overtreding van de hierin genoemde voorwaarden, kan diskwalificatie /strafpunten tot gevolg hebben. Het bestuur, oktober 2019.